Skip to Buy Tickets Skip to Content Skip to Footer

Offer Details

get 2for1 offers at top attractions when you travel with us

Criccieth Castle

Criccieth Castle

Printed Paper Voucher Required

Criccieth is truly a castle to capture the imagination. Crowning its own rocky headland between two beaches it commands astonishing views over the town and across the wide sweep of Cardigan Bay. No wonder Turner felt moved to paint it. By then it was a picturesque ruin – destroyed by one of Wales’s most powerful medieval princes, Owain Glyndŵr.

Yn ddi-os, mae Cricieth yn gastell i hoelio’r dychymyg. Mae’n coroni ei bentir creigiog ei hun rhwng dau draeth, ac yn edrych dros nifer o olygfeydd rhyfeddol ar draws y dref ac ar hyd cwmpas eang Bae Ceredigion.
Does dim rhyfedd bod Turner wedi teimlo ysgogiad i'w baentio. Erbyn hynny roedd y castell yn adfail pictiwrésg – wedi’i ddinistrio gan un o dywysogion mwyaf grymus Cymru’r Canol Oesoedd, Owain Glyndŵr.

Explore 2FOR1 offers